Projekční kancelář

provádějící veškeré projekční práce

Služby

Zajišťujeme kompletní služby od A do Z.
Od zaměření pozemků přes vypracování projektové dokumentace až po vyřízení stavebního povolení.

Práce před zahájením stavby

Od zaměření pozemků přes vypracování projekčních studií, následně projektu pro stavební povolení a prováděcích projektů staveb. Dále zajištění potřebných vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí až po zajištění stavebního povolení.

Práce při realizaci stavby

Zajišťujeme technické dozory staveb, kontroly finančního plnění a kvality prací na stavbě.

Práce po dokončení stavby

Zajištění kontrolních prohlídek stavby, vyjádření dotčených orgánů státní správy a následně zajištění kolaudace stavby.

Dlouhodobé zkušenosti

V rámci inženýrské činnosti provádíme navazující činnost jako jsou poradenství v katastru nemovitostí, souhlas stavebního úřadu s oddělením pozemků, připrava různých typů smluv a zápis listin do katastru nemovitostí.

Kde nás najdete?

Image
Úvod