Geodetická kancelář

provádějící veškeré geodetické práce v Hodoníně a širokém okolí

Služby

Na základě vašich požadavků vypracujeme geodetické podklady k nejrůznějším účelům, včetně pořízení všech zákonem stanovených dokladů

Latest Products Image

Práce v katastru nemovitostí

 • geometrické plány pro:
  • rozdělení pozemků
  • zaměření staveb
  • věcná břemena
 • vytyčování vlastnických hranic
 • poradenství v katastru nemovitostí

Latest Products Image

Vybavení

Společnost je vybavena moderní měřící a výpočetní technikou jak pro sběr dat v terénu tak pro její následné kancelářské zpracování. Díky pravidelným kontrolám a kalibracím přístrojů máme jistotu přesného měření.

Latest Products Image

Práce v inženýrské geodézii

 • zaměření skutečného provedení staveb a inženárských sítí
 • zaměření mapových podkladů pro projektování staveb
 • vytyčení stavebních objektů

Image
Image

Vak Hodonín a.s.

Ředitelství vodních cest ČR

RGV a.s.

Stavební firma PLUS

E.ON ČR

Město Hodonín

Dlouhodobé zkušenosti

V rámci inženýrské činnosti provádíme navazující činnost jako jsou poradenství v katastru nemovitostí a ve spolupráci s našimi partnerskými společnostmi rozšiřujeme souhlas stavebního úřadu s oddělením pozemků, připravu různých typů smluv a zápis listin do katastru nemovitostí.

Portfolio Image
Portfolio Image
Portfolio Image
Portfolio Image
Portfolio Image

Předprojektové zaměření území určeného pro zbudování rybníku

Rozdělení pozemků pro výstavbu a zaměření rodinných domů

Příčné profily toku pro Ředitelství vodních cest

Horní Plesová 4375, 695 01 Hodonín

Úvod