Služby Geprostav Energy s.r.o.

 

 • Projektová činnost ve výstavbě
 • Projektování elektrických zařízení
  • projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí
  • projektová dokumentace ke stavebnímu povolení
  • prováděcí projektová dokumentace
  • projektová dokumentace skutečného provedení
 • Inženýrská činnost ve výstavbě
  • zabezpečení přípravy a realizaci staveb
  • jednání s vlastníky dotčených parcel a sjednání majetkoprávních vztahů
  • jednání s orgány státní správy a zainteresovanými institucemi v rozsahu projektové dokumentace