Nabízíme vypracování pro občanskou, bytovou a průmyslovou výstavbu ve fázi od vypracování studií až po projekt stavbyV rámci projekční činnosti nabízíme tyto služny:


 • Spolupráce při výběru vhodného pozemku
 • Vypracování studií
 • Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení či územní souhlas
 • Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení či ohlášení stavby
 • Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby
 • Zaměření stávajících stavů objektů
 • Vypracování dokumentace pro Zelená úsporám

 

 

V rámci inženýrské činnosti nabízíme tyto služby:


 • Zajištění vyjádření dotčených orgánů až po povolení stavby
 • Autorský dozor
 • Technický dozor investora
 • Poradenství
 • Výběrová řízení