Služby

 

Na základě vašich požadavků vypracujeme geodetické podklady k nejrůznějším účelům, včetně pořízení všech zákonem stanovených dokladů.

 

Práce v katastru nemovitostí:

 • geometrické plány pro:

- rozdělení pozemků

- zaměření staveb

- věcná břemena

 • vytyčování vlastnických hranic
 • poradenství v katastru nemovitostí

 

Příklad geometrického plánu pro vyznačení budovy:

 

 

 

 

 

 

 

Práce v inženýrské geodézii:


 • zaměření skutečného provedení staveb a inženýrských sítí
 • zaměření mapových podkladů pro projektování staveb
 • vytyčení stavebních objektů

 

Příklad zaměření skutečného provedení stavby inženýrských sítí:

 

 

 

 

 

 

 

Související inženýrská činnost:


 • zajištění výpisů a informací z katastru nemovitostí
 • přípravu různých typů smluv
 • zápis staveb a listin do katastru nemovitostí
 • vyřízení souhlasu stavebního úřadu s dělením parcel
 • digitalizace, skenování a vektorizace mapových podkladů
 • velkoformátový tisk

 

Příklad skenování mapových podkladů: