Projekční kancelář GEPROSTAV projekce s.r.o.

 

GEPROSTAV projekce s.r.o.
Jarní 3448/2
695 01 Hodonín
IČ 29221714
DIČ CZ29221714
Obchodní rejstřík: Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 66636
Statutární zástupce: Ing. František Koliba, jednatel společnosti

zabezpečuje svou projekční a inženýrskou činností veškeré práce ve všech fázích od počátečního záměru investora, od výběru vhodné lokality přes studii a projektovou dokumentaci až po samotné stavební povolení a případně ohlášení stavby a dále zajišťujeme projekty a další podklady pro získání dotace z fondu Zelená úsporám.


Opíráme se o komplexní znalost řešené problematiky a dlouhodobé zkušeností pracovníků firmy, preferujeme spolupráci se zákazníky už od přípravných předprojektových prací, přes projekty až po vyřízení potřebného stupně povolení.


Samozřejmostí naší práce je respektování osobních specifik, a proto jsou naše projekty vytvořeny podle Vašich potřeb a představ. Naší úlohou je tyto představy a přání ztvárnit a nabídnout vzájemnou tvořivou spolupráci. Řešíme komplexně požadavky našich klientů – nezaměřujeme se pouze na design, ale zejména na funkčnost a detailní zpracování.


Projekční práce


Projekční práce provádíme v rozsahu od předprojekčních prací začínajících od výběru vhodného pozemku přes vypracování dispozičních a objemových studií až po projekty pro stavební povolení či provedení stavby jak rodinných, bytových domů, administrativních i průmyslových objektů. Dále řešíme zateplování objektů v návaznosti na program Zelená úsporám jak rodinných domů, tak i bytových a panelových objektů.


Inženýrská činnost

 

V rámci inženýrské činnosti nabízíme a provádíme služby od zajištěných potřebných vyjádření pro jednotlivé fáze povolení, přes autorský a technický dozor investora až po vyřízení kolaudace stavby.